HOME
Bušenje zdenaca, Bušenje bunara
Istraživačko bušenje
Hidrogeološka istraživanja
Energetska_učinkovitost
Inženjering
Kontakt
 
DRILL Co. d.o.o.
M. Vodičke 5
10000 ZAGREB
CROATIA
  tel.: +385 (0)1 / 36 36 774
fax.: +385 (0)1 / 36 91 186
mob.: +385 (0)98 / 34 50 30

e-mail:info@drill-co.com
  INŽENJERING  

  Vršimo inženjering usluge u domeni naše djelatnosti :
 • prethodna istraživanja i analize socio-ekonomske opravdanosti izgradnje objekta,
 • izradu ekonomskih i financijskih pokazatelja,
 • definiranje zadataka za izradu prethodnih radova,
 • prethodna istraživanja i studije tržišta, tehnologije i makro odnosno mikrolokacije objekta,
 • pribavljanje podataka o uvjetima izgradnje određenog objekta,
 • izradu idejnog rješenja, idejnog projekta i tehničke dokumentacije,
 • izrada investicionog programa,
 • nadzor nad izradom tehničke dokumentacije,
 • poslove u vezi s ustupanjem građenja,
 • nadzor nad građenjem objekta ili izvođenjem nadzora,
 • usklađivanje rada sudionika u izgradnji objekta,
 • praćenje izvršenja investicionog programa u pogledu potrošnje sredstava te dinamike i rokova izgradnje,
 • nadzor u pogledu ispravnosti funkcioniranja objekta u početku njegova korištenja,
 • proizvodnju, odnosno nabavu opreme, postrojenja i uređaja,
 • tehničku kontrolu prilikom preuzimanja opreme, uređaja i postrojenja,
 • stavljanje objekta u pogon,
 • osposobljavanje radnika za eksploataciju i održavanje objekta.
Home | Bušenje zdenaca | Istraživačko bušenje
Hidrogeološka istraživanja | Energetska učinkovitost | Kontakt
 Posjedujemo certifikat ministarstva za obavljanje vodoistražnih i hidrogeoloških radova,
bušenje istražnih bušotina i zdenaca