HOME
Bušenje zdenaca, Bušenje bunara
Istraživačko bušenje
Hidrogeološka istraživanja
Energetska_učinkovitost
Inženjering
Kontakt
 
DRILL Co. d.o.o.
M. Vodičke 5
10000 ZAGREB
CROATIA
  tel.: +385 (0)1 / 36 36 774
fax.: +385 (0)1 / 36 91 186
mob.: +385 (0)98 / 34 50 30

e-mail:info@drill-co.com
  HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA  

  Izvodimo hidrogeološke radove kao što su:
 • testiranje zdenaca (bunara),
 • određivanje hidrogeoloških parametara vodonosnika,
 • određivanje parametara zdenca,
 • programi,
 • studije,
 • bilance,
 • vodozaštitna područja,
 • određivanje istražnog područja,
 • izrada hidrogeoloških karata i profila,
 • određivanje mikrolokacija istraživačkih bušotina,
 • obrada podataka te određivanje lokacija zdenaca.
Home | Bušenje zdenaca | Istraživačko bušenje
Energetska učinkovitost | Inženjering | Kontakt
 Posjedujemo certifikat ministarstva za obavljanje vodoistražnih i hidrogeoloških radova,
bušenje istražnih bušotina i zdenaca